Plan van aanpak bij voldoende vorst de ijsbaan te openen voor schaatsers

Algemeen punt

1)            om de 1,5 mtr te garanderen voor de bezoekers en deelnemers is er een berekening gemaakt aan de hand van de oppervlakte van het ijs oppervalk. De toegangsweg en de uitgang te scheiden. De mogelijkheid om de schaatsen aan te trekken / bij te stellen dvm op verschillende plekken bankjes te plaatsen te spreiden.

2)            Door de toegangsweg en de uitgang te scheiden is kruising van deelnemers niet van toepassing.

Tijdens het schaatsen is er aangegeven in welke richting er geschaatst moet worden. Over het algemeen is dat altijd al aan de orde omdat tegen elkaar in schaatsen niet gebruikelijk is. De ijs-coördinator zal hierop toezien. En richting wordt dmv bordjes/pijlen/ pionnen aangegeven. Net zoal bij de toegangsweg en de uitgang.

3)            gebruik van sanitair is niet mogelijk deze blijven gesloten.

4)            door het gebruiken van tijds vakken wordt het aantal deelnemers beperkt zoals in pint is is beschreven. Na dit tijdvak zal de ijs coördinator er op toezien dat de bankjes ed afgenomen worden om zo verspreiding tegen te gaan. Het dragen van mondkapjes is bij het aan komen en verlaten van de ijsbaan verplicht.

Publiek:

De bezoekers/deelnemers worden d.m.v Flyers geattendeerd op de risico’s en de RIVM maatregelen die van kracht zijn tijdens een bezoek aan de ijsbaan. Ook zal er door de ijs-coördinator aan het begin van het tijdvak rond geroepen worden deze regels in acht te nemen. De vrijwilligers die aanwezig zijn tijdens de opening van de baan zullen dmv een mail en het draaiboek/plan van aanpak op de hoogte worden gebracht van de maatregelen. Iedere vrijwilliger zal daarbij een taak toegewezen krijgen.

De huisregels hangen aangeplakt. Bij de entree van de ijsbaan op de site en via de sociale media verspreid worden.

Om de controle te houden over het aantal deelnemers op de ijsbaan zal er gewerkt worden met een tijdvak. Betalen wordt mogelijk gemaakt via een tikkie en abonnementhouders hebben een bewijs bij zich dat ze contactloos kunnen aantonen dat ze abonnee zijn. Op geven gaat via de site dmv van een deelnameformulier waarin de gegevens staan die noodzakelijk zijn voor bij een contact onderzoek. Deze worden 3 weken bewaard en daarna vernietigd.

Personen die zich niet aan de richtlijnen houden worden aangesproken en zo nodig van de ijsbaan verwijderd.

Aanvullend bij een binnen locatie:

Is niet van toepassing.

Op- en afbouw

Worden door het bestuur zelf gerealiseerd met de algemene maatregelen van de RIVM in acht genomen.

Entree

Via het deelname formulier word aangegeven dat bij klachten een deelname niet mogelijk is . Deze vragen worden bij de entree ook nagevraagd en zn wordt een deelnemer de toegang geweigerd. De deelnemer wordt gevraagd gebruik te maken van de aanwezig handgel. Onder verificatie van de gezondheid wordt verstaan klachten zoals koorts, neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen e.d.

Muziek

Er wordt gebruik gemaakt van de radio als achtergrondmuziek, als blijkt dat dit schreeuwen of meezingen stimuleert zal de muziek uitgezet worden. Niet schreeuwen zal in de huisregels worden genoteerd.

Uitgifte horeca

Uitgifte goederen is niet aan de orde de kantine blijft gesloten. Als er goedkeuring van de gemeente is dat zal er elders op het terrein een koek en sopie gerealiseerd worden.

Als de gemeente die goed keuring geeft zullen we daar een plan van aanpak op maken.

Sanitaire voorzieningen

Is niet van toepassing omdat de toiletten gesloten blijven.

Contactpersoon en toezicht

-Het bestuur bestaande uit;

  • Dik de Vries
  • Chris Gorrisen
  • Bertus de Zeeuw
  • Kees Nobel
  • Cor van Briemen
  • Ria Potuit
  • Liza van der Vis
  • Jan van Oosterom

Zij zijn het aanspreekpunt voor de hulpdiensten en toezichthouders.

Er zullen tijdens ieder tijdsvak 2 vrijwilligers aanwezig zijn waarvan 1 de taak voor coördinator toegewezen heeft gekregen. De vrijwilligers zijn duidelijk herkenbaar door het dragen van een reflexie-jasje.

Verklaring handhaving 1.5 m regel

Er is toegang voor maximaal 150 leden die zijn aangesloten bij de schaatsvereniging. Niet-leden worden geweigerd om het maximale aantal te handhaven. Ook kunnen we hierdoor de bezoekersregistratie eenvoudig controleren. Het ijsoppervlak bestaat uit 12138 m2, dat opgesplitst word in 7038 m2 voor de jeugd t/m 17 jaar en 5100 m2 voor ouderen vanaf 18 jaar. Dit is voldoende oppervlakte om de 1.5 m regel aan te houden. Daarnaast vermelden wij in het ouderen vak een rijrichting zodat men elkaar niet tegenkomt tijdens het schaatsen. Dit word aangegeven met pijlen naast de baan. Bijgevoegde overzichtsfoto toont de situatie aan.

Beide vakken worden voorzien van een rij stoelen met 1.5m tussenruimte. 1 rij voor het aantrekken van de schaatsen en 1 rij voor het uittrekken. Dit voorkomt vermenging van de aan en afvoer. Enkel het aan en uittrekken van schaatsen is toegestaan, kleding moet al bij aankomst aan zijn. Dit word vermeld op de site. De toegang naar de banen gaat via het naastliggende land. Dit is 40 m breed en word voorzien van lint om de aan en afvoer van personen te scheiden. Op de parkeerplaats word ook 1.5 m aangehouden door de parkeercoördinator. Door de aanwezige ruimte van 300 m2 voor parkeren is dit gemakkelijk te realiseren.

Toelating en RIVM controle

Bij aankomst moet de deelnemer het formulier meenemen wat gestuurd word na aanmelding via de website. Hierin staat het tijdvak aangegeven en ook de vragenlijst vanuit het RIVM betreft de verschijnselen. Als de deelnemer verschijnselen heeft word deze niet toegelaten. De formulieren worden bewaard zodat naderhand actie ondernomen word als er toch een besmet persoon aanwezig is geweest. Deze formulieren worden na 3 weken vernietigd.

Veiligheid en zorgplicht

Tijdens openingstijden van de schaatsbaan is er altijd een EHBO’er aanwezig. Deze zorgt ervoor dat er bij een eventuele hulpverlening altijd met mondkapje word behandeld. Zowel het slachtoffer als de hulpverlener dienen er dan een te dragen. Ook word de zorgvrager voor de hulpverlening door de zorgverlener gescreend op covid, door de vragenlijst van het RIVM te herhalen. Zorgverleners die tot de risicogroepen van het RIVM behoren worden niet op evenementen ingezet.

 Bij grotere ongevallen word 112 ingeschakeld zodat er op juiste wijze, zowel verpleegtechnisch als Covid-19 technisch gehandeld word.